Heroy

Što je Heroy?

Svakim danom, potrebno je sve više organizirati poslovanje i jačati odnos sa kupcima a istovremeno obavljati aktivnosti koje smo dužni unutar zakonskih i poslovnih okvira. U Gravitasu smo prepoznali potrebu tržišta tvrtki koje mogu i žele fakturirati usluge i robu, organizirati resurse , pojačati svoju marketinšku aktivnost, jačati odnos s kupcima i još puno toga unutar jednog alata.

Heroy - planer

Naziv našeg proizvoda koji sve to objedinjuje je Heroy. Heroy je aplikacija Weba što znači da joj pristupate on-line sa bilo koje lokacije, bez potrebe za lokalnom instalacijom softvera.

Izrada računa u kojem možete fakturirati isporučene usluge i robu je jednostavna – faktura je gotova u svega nekoliko klikova mišem. Dolazak na najavljeni termin možete planirati i pri tome podsjetiti stranku na termin. Na temelju prikupljeni podataka možete slati obavještenja i raditi vlastiti SMS marketing što je najizravniji kontakt s kupcem i predstavlja novu generaciju komunikacije: poruka dolazi direktno do stranke, ma gdje bila – mobilni telefon je uvijek uz nju. Naglašavamo da je jedan od najvećih motiva bio Heroy prilagoditi financijskim prilikama i potrebama tvrtki i obrtnika različitih veličina i područja djelovanja.

Da li Heroy podržava fiskalizaciju ?

Da, Heroy podržava za fiskalizaciju za područje Republike Hrvatske.

Da li je korištenje Heroya sigurno?

Naravno. Pristup aplikaciji se istvaruje isključivo putem HTTPS konekcije koja koristi 256 bitni SSL certifikat sa 2048 root ključem. Rezultat verifikacije i sigurnosti korištenog ceritifkata možete vidjeti ovdje.

Kako se koristi Heroy?

Primjere korištenja programskog paketa Heroy možete vidjeti na slijedećim filmovima:

Da li je moguće dobiti DEMO pristup?

Za demo pristup kontaktirajte nas putem telefona ili elektroničke pošte.

Što Heroy nudi?

 • izrada računa (sa podrškom za fiskalizaciju)
 • planiranje vremena resursa
 • nadzor poslovanja sa bilo koje lokacije
 • organizacija i slanje SMS poruka (skupno, pojedinačno)
 • podsjećanje stranaka na dogovoreni termin
 • slanje poruka po obavljenom terminu
 • planiranje i organizacija slanja SMS kampanja
 • praćenje troškova SMS poruka
 • "no show rate" analiza
 • praćenje uspješnosti kampanje

Kome je Heroy namjenjen?

 • frizerski i kozmetički saloni
 • gostionice, hoteli, lokali
 • liječničke ordinacije
 • zubarske ordinacije
 • auto-moto servisi
 • odvjetnički uredi
 • predstavništva za prodaju (automobili, medicinska oprema, prehrambena industrija …)
 • agencije za oglašavanje
 • agencije za promet nekretnina
 • rent-a-car
 • ugostitelji
 • sportski centri – saune,  teretane, centri ljepote

Kako Heroy radi?

Heroy - brza izrada računa

Osnovna namjena rješenja je izrada računa. Računi sadrže stavke koje se odabiru iz šifrarnika usluga i artikala. Račun je moguće izraditi na klasičan način ili prečacem koji omogućava izradu računa u nekoliko koraka. Podržan je ispis na termalne pisače kompaktnog formata ili standardni ispis.

Jedna od ključnih značajki sustava je i mogućnost slanja SMS poruka. Pojedinačno ili skupno slanje – svejedno.

Skupno slanje poruka se odvija jednostano i to u 4 koraka:

 • definiranje predložka u SMS scheduleru (specijalne oznake/tokeni za zamjenu sa stvarnim vrijednostima je podržano)
 • definiranje skupa podataka na koje želite slati poruke u nekom vanjskom alatu kao tablicu (npr. u Microsoft Excelu u jednom stupcu definirate telefonski broj, ime, prezime stranke i ostale podatke) koju ćete pohraniti u CommaSeparatedValues formatu
 • u SMS scheduleru odaberati predložak i datoteku sa podacima
 • uvežene poruke pregledate, verificirate i šaljete klikom na gumb

Pojedinačno slanje je još jednostavnije i odvija se u 2 koraka:

 • upišete osnovne podatke za poruku (broj telefona, tekst poruke/odabir predloška)
 • potvrdite slanje poruke

Poruku možete slati direktno sa popisa partnera, pri čemu je slanje još brže i jednostavnije (nema unosa telefonskog broja, već se koristi unešeni broja sa partnera).

Jedan od dodatnih benefita SMS schedulera je mogućnost planiranja resursa tvrtke (npr. dolasci stranaka, servisi, prezentacije, različiti termini) što je ključ dobrog i normalno poslovanja. Resurse definirate sami, prema vlastitim potrebama i željama.

Mogućnost planiranja nije ništa novo i revolucionarno, ali za razliku od drugih rješenja, sa našim rješenjem, stranke možete podsjetiti na dolazak, te po dolasku joj poslati poruku nakon obavljenog termina (npr. zahvala, podsjetnik za slijedeći termin i sl.). Pored SMS obavještavanja, na samom terminu je moguće evidentirati i kasnije pratiti različite parametre o terminima i partnerima koje mogu pomoći poslužiti kao potpora u poslovnom odlučivanju kao i u planiranju SMS kampanja. Slanje poruka za termine može se konfigurirati i podesiti prema potrebama korisnika (vrijeme slanja prije/poslije, slanje po predlošku poruke), a poruke se šalju automatski ili ne – kako to korisnik želi.

Heroy - ispis računa

Ako želite postati novi korisnik SMS schedulera, a imate bazu partnera u nekom elektroničkom obliku (npr. Microsoft Excel tablica), podatke možete s lakoćom uvesti u SMS scheduler i početi se koristiti s podacima odmah. Svi dijelovi aplikacije se oslanjaju na podatke partnera, tako da se na uvežene podatke možete osloniti uvijek i na svakom mjestu.

Na raspolaganju su izvještaji koji omogućavaju praćenje naplaćenih poruka, te poruka za slanje. Grafičkim prikazom poslanih/planiranih poruka, možete lakše vizualizirati trendove i potrebe za kapacitetom poruka. Sustav omogućava kratko dnevno i detaljnije mjesečno obaviještavanje o prometu SMS poruka, a izvješća možete dobiti SMS-om ili na definiranu adresu elektroničke pošte.

Kao dodatan izvještaj kao potpora u poslovnom odlučivanju je i “no show” analiza u kojoj možete pratiti neostvarene termine i razne statističke podatke vezane uz nedolazak stranaka.

Za naprednije korisnike postoji dodatna funkcionalnost SMS kampanja. SMS Kampanje predstavljaju skup poruka koje se šalju ciljnoj skupini stranaka u svrhu obavještavanja, oglašavanja, komercijalnih akcija i sl. Kako bi mogli odrediti kome ćete slati poruku za određenu kampanju, SMS scheduler u sklopu ovog modula nudi mogućnost filtriranja podataka i sužavanja ciljne skupine kojima želite uključiti u određenu kampanju. Što više i bolje prikupljate informacije u planeru, imat ćete kvalitetnije podatke koje ćete moći koristiti u donošanju kasnijih odluka.

Izvještaji vezani uz ovaj modul daju mogućnost praćenja uspješnosti kampanje kojim ćete moći ocjeniti da li je određena kampanja imala željeni efekt ili ne.