Gravitas AIR

Gravitas AIR

Gravitas AIR (Application for Inventory Reading) je Windows CE aplikacija namjenjena za barcode čitače za jednostavno i intuitivno očitanje artikala / robe sa mogućnoćšu izvoza očitane liste u jedan od podržanih formata. Aplikacija je dizajnirana na način da omogući jendostavno i brzo korištenje sa zadatkom za što veću učinkovitost i broj korisničih akcija pri očitanju.

Uz ovu aplikaciju i prikladni uređaj možete ostvariti značajne uštede na vremenu i smanjiti broj pogrešaka uslijed krivo upisane šifre, zapisa u krivi stupac, nečitkog rukopisa i sl.

Aplikaciju možete korititi pri slijedećim aktivnostima:

 • Inventura zaliha, osnovnih sredstava
 • Brza kontrola robe
 • Izdavanje robe
 • Zaprimanje robe
Gravitas AIR

Kako program radi?

Prije početka rada može se učitati datoteka sa bazom artikala koja sadrži slijedeće informacije:

 • Šifra artikla
 • Naziv artikla
 • Cijena artikla (bez poreza na dodanu vrijednost)

Aplikacija listu artikala koristi kako bi se prilikom očitanja korisniku vizualno na sučelju prikazala informacija o očitanom artiklu. U očitanoj listi korisnik može:

 • Pregledati listu
 • Korigirati očitane iznose
 • Brisati zapise

Po završenom očitanju korisnik može ostaviti očitanje za kasnije (snimi se gdje se stalo i može se nastaviti kasnije) ili se datoteka može prebaciti na lokalno računalo.

Za potrebe prebacivanja datoteka sa prijenosnog uređaja i na njega, koristi se aplikacija „Gravitas AIR Sync“ koja dolazi uz aplikaciju Gravitas AIR. Aplikacija je jednostavna i ima slijedeće funkcije:

 • Prebacivanje artikala na prijenosni uređaj
 • Prebacivanje artikala sa prijenosnog uređaja
 • Podešavanje izvorišne i odredišne mape (lokalno računalo i lokacija na prijenosnom uređaju)

Na taj način, uz pomoć aplikacije „Gravitas AIR Sync“ korisnik ima manje posla, te mu se pojednostavnjuje postupak prebacivanja datoteka, a datoteke koje se prebacuju se arhiviraju uvijek na to predefinirano mjesto (ta lokacija može biti i mrežni dijeljeni disk, tako da datoteci mogu pristupiti i ostali korisnici unutar mreže).

Gravitas softver preporuča korištenje aplikacije "Gravitas AIR" i "Gravitas AIR Sync" na uređaju Unitech HT680 tvrtke Unitech.

Gravitas AIR Ocitanje artikla